PRAWYM BYĆ, ZDROWYM BYĆ, MĄDRYM BYĆ...

Świetlica

ROK SZKOLNY 2016/2017

Nauczyciele:

Dominika Marantowicz
Aleksandra Paliwoda
Dorota Milewska
Anna Spaleniak
Ewa Kuzka
Monika Suwała
Agnieszka Bodzak
Elżbieta Felczak

godziny pracy:
od 7.00 do 17.30


REGULAMIN ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W GDYNI
obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY:

 1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.30
 2. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy lub upoważnienia do tego innych osób.
 3. Powtarzające się przypadki nieodebrania dziecka do godziny 17:20 będą skutkowały powiadomieniem właściwych służb.
 4. W świetlicy organizowane są dla dzieci zajęcia:
  1. rozwijające zainteresowania uczniów;
  2. zaspokajające indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów;
 1. Opieką świetlicy objęci są uczniowie klas 0-III zakwalifikowani na podstawie kart zgłoszeniowych, których oboje rodzice pracują zawodowo.
 2. Karty należy złożyć do kierownika świetlicy do dnia 10 czerwca danego roku szkolnego.
 3. Dzieci objęte opieką świetlicową mają w miarę możliwości zapewnione dożywianie w formie obiadów.
 4. Brak opłaty za obiady w terminie powoduje wykreślenie dziecka z listy obiadowej w danym miesiącu.
 5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej można ubiegać się o przyznanie obiadów bezpłatnych.
 6. Wszelkie indywidualne prośby dotyczące pobytu dziecka i organizacji zajęć należy zgłaszać bezpośrednio wychowawcom świetlicy.
 7. Opieką świetlicy mogą być również objęci w szczególnych przypadkach i inni uczniowie również na podstawie kart zgłoszenia

 

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY:

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej i przychodzące do niej przed zajęciami lekcyjnymi do godz. 7.30 powinny być przyprowadzane osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów  do sali świetlicowej.
 2. Dzieci opuszczają świetlicę zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia do świetlicy. O wszelkich zmianach pobytu dziecka w świetlicy należy informować wychowawców świetlicy pisemnie. Ustne informacje podane przez dziecko nie będą respektowane.
 3. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy w godzinach 7.30-16.30 ma obowiązek wylegitymować się dokumentem tożsamości oraz zgłosić odbiór dziecka  w portierni szkolnej.
 4. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy  powinna być niezwłocznie zgłoszona.
 5. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie.

W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciele świetlicy prowadzić będą
następujące koła zainteresowań:

Elżbieta Felczak:
GLOBTROTER PO MAPIE
  – wtorek10.00-10.45

Agnieszka Bodzak:
KOŁO „ŚWIETLICOWE NUTKI”  –
poniedziałek  10.40- 11.25

Dominika Marantowicz:
GLOBTROTER PO MAPIE
 – środa  9.50- 10.35
KOŁO GRAFOPLASTYCZNE –czwartek  9.15-10.00

Dorota Milewska:
KOŁO PLASTYCZNE
-środa 10.30- 11.15
WĘDRÓWKI Z KSIĄŻKĄ -środa 11.45- 12.30

Aleksandra Paliwoda:
KOŁO
 MUZYCZNE „RYTM” –  poniedziałek godz. 9.00-9.45
KOŁO  MUZYCZNO-RUCHOWE –  wtorek 10.45-11.30

Anna Spaleniak:
KOŁO „MALI  EKOLODZY”
– środa 9:40 – 10.25
KOŁO PLASTYCZNE – środa 10:30 – 11.15

Monika Suwała:
WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH grupa 1
– wtorek 17.00-17.45
WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH grupa 2– czwartek 17.00-17.45

    ZAPISY  U WYCHOWAWCÓW W ŚWIETLICY.  ZAPRASZAMY


 

„Świetlica – co to za miejsce?
Tu świetnie się bawimy,
za mamą nie tęsknimy!
Tu przyjaciół mamy,
do świetlicy zapraszamy!
Po co martwić się i bać?
Tu nic złego nie może się stać!
Wejdź do nas śmiało
i poznaj brać wspaniałą!!!”


ROK SZKOLNY 2016/2017

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY

„Mój ulubiony bohater książkowy”

Mamy ogromną przyjemność zaprosić wszystkich uczniów klas I-III uczęszczających do świetlic szkolnych do uczestnictwa w konkursie plastycznym organizowanym przez naszą świetlicę przy Szkole Podstawowej  nr 20 w Gdyni.

Cele konkursu:

 • kształtowanie wrażliwości plastycznej;
 • rozwijanie aktywnej twórczości dzieci i prezentacja ich umiejętności na forum międzyszkolnym;
 • zachęcanie dzieci do wykorzystywania różnych technik plastycznych pozwalających na rozwijanie ich wyobraźni, pomysłowości i inwencji twórczej;
 • promocja czytelnictwa

REGULAMIN KONKURSU

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z klas I – III uczęszczające do świetlicy szkolnej.
 2. Ocenie podlegać będą prace wykonane różnymi technikami plastycznymi, estetyczne i zgodne z tematem. Uwaga!!!! Tylko prace płaskie.
 3. Format prac max. A3.
 4. Każda praca wykonana indywidualnie powinna zawierać następujące dane:
 • Autor i tytuł książki oraz imię przedstawianego bohatera
 • imię i nazwisko dziecka, wiek
 • adres szkoły, telefon, adres mailowy.
 1. Termin nadsyłania prac upływa 05 grudnia 2016.
 2. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć nagrodzonych prac na stronie szkoły bez wypłacania honorariów autorskich.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.
 4. Prace będą oceniane przez komisję w składzie: nauczyciel prowadzący koło plastyczne, nauczyciel uczący w klasach I-III, nauczyciel świetlicy.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 grudnia 2016. Wyniki zostaną podane na stronie szkoły: sp20gdynia.pl ( w dziale Życie Szkoły / świetlica). Laureaci zostaną powiadomieni mailowo.
 6. Prace należy dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa nr 20
ul. Starodworcowa 36
81-575 Gdynia
świetlica szkolna – konkurs plastyczny


Wyniki międzyświetlicowego konkursu plastycznego
„Mój ulubiony bohater książkowy”

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Miło nam zawiadomić, że po burzliwych obradach Jury wybrało zwycięzców:

I miejsce – India Borkowska  SP nr 42
II miejsce – Stefano Wiśniewski  SP nr 20
III miejsce – Szymon Rytelewski SP nr 39

Wyróżnienia:
Małgorzata Kneblewska SP nr 39
Antonina Kapańska SP nr 13
Kalina Kamińska SP nr 20

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Po odbiór nagród  i dyplomów  zapraszamy do świetlicy w dniach 19-22.12.2016 r.
(w godzinach 7.30-17.00)

Oto prace konkursowe:

 


W naszej świetlicy nigdy nie jest nudno,
Tyle gier i zabaw,
że wyliczyć wszystkie byłoby trudno.

Nasza świetlica to takie miejsce w szkole,
Gdzie wesoło zawsze jest
I po lekcjach cała zgraja,
Razem zgodnie bawi się.

Nasze świetliczki wiele talentów mają,
więc Panie ich prace na konkursy wysyłają
Ten kto chciał w I półroczu nagrodę zdobyć,
Musiał się  do pracy  swojej bardzo przyłożyć.

Gdy za oknem zimno się zrobiło,
nam smutno nie było,
bo w naszej świetlicy wiele wciąż robimy,
no i dzięki temu my się nie nudzimy.


 

W świetlicy dużo się działo, wielu z was brało udział w konkursach.
Oto lista konkursów i zwycięzców. Gratulujemy wszystkim.