PRAWYM BYĆ, ZDROWYM BYĆ, MĄDRYM BYĆ...

Rekrutacja do świetlicy

KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Rodziców dzieci z aktualnych klas I-III informujemy, że od 29 maja 2017 r. można pobierać, w świetlicy lub z naszej strony: link poniżej lub w dziale Rekrutacja->Świetlica, kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, wypełnioną, podpisaną kartę należy dostarczyć do świetlicy lub sekretariatu szkoły do 10 czerwca 2017 r.

UWAGA!!!

Od 29 maja można pobierać też Karty zgłoszenia na obiady (dotyczy uczniów wszystkich klas).