PRAWYM BYĆ, ZDROWYM BYĆ, MĄDRYM BYĆ...

Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2017/2018

12 września 2017 r. o godz. 18 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców z Dyrekcją szkoły.


FIRMA UBEZPIECZENIOWA – AIG Europe Limited sp. z o. o wybrana przez przedstawicieli Rady Rodziców.
– Suma ubezpieczeniowa – 10 000,00 zł
– Składka roczna – 21,00zł
– Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne w linku poniżej:

Ubezpieczenie jest dobrowolne. Każda osoba, która chce przystąpić do ubezpieczenia musi wpisać się na listę (podczas spotkań z wychowawcami 6 i 7 września 2017 r.) podając wymagane przez ubezpieczyciela dane.

Składkę w klasach zbiera skarbnik klasy i w terminie do 15.09 2017 r. przekazuje do sekretariatu szkoły.

 


 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni jest samorządną
reprezentacją rodziców uczniów uczęszczających do szkoły. W skład Rady
Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy.

W roku szkolnym 2016/2017
Przewodniczący Rady Rodziców – Anna Kowalewska
Zastępca przewodniczącego – Arkadiusz Zapędowski
Skarbnik – Sławomir Januszewski
kontakt: rr@sp20gdynia.pl

ROK SZKOLNY 2016/2017

WPŁAT SKŁADEK NA RADĘ RODZICÓW W WYSOKOŚCI 20 ZŁ MIESIĘCZNIE
MOŻNA DOKONYWAĆ U SKARBNIKA KLASOWEGO
LUB PRZELEWEM NA KONTO:

BANK MILLENNIUM

70 1160 2202 0000 0002 3604 6037


Ubezpiecza nas PZU S.A., suma ubezpieczenia 9000 zł, składka roczna 26,00


Spotkanie Rady Rodziców -€“ 26.09.2017

  1. Obecni przedstawiciele 24 z 28 oddziałów
  2. Przedstawiono sprawozdanie z II półrocza i roczne za rok szkolny 2015/2016
  3. Podjęto decyzję o organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka oraz  zakupie sceny ze środków zebranych podczas festynu w czerwcu 2016r.
  4. Wybrano Komisję Rewizyjną
  5. Ustalono wysokość składki na rok szkolny 2016/2017:  20 zł miesięcznie (100 zł na półrocze), na drugie dziecko w szkole połowa wysokości.

Spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców w dniu 09.02.2017.

  1. Przedstawiono sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016/2017
  2. Poinformowano o decyzji miasta na temat likwidacji oddziału zerowego i zmniejszeniu obwodu szkoły od września 2017.
  3. Postanowiono, że Rada Rodziców wesprze dążenie Dyrekcji szkoły do remontu kuchni.
  4. Odczytano list Prezydenta do Rady Rodziców z prośbą o formalne zaopiniowanie zmian organizacyjnych  w związku z wprowadzeniem reformy oświaty. Wybrano jednogłośnie pozostawienie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 20 w dotychczasowej lokalizacji.

 


 

 


 ROK SZKOLNY 2015/2016