PRAWYM BYĆ, ZDROWYM BYĆ, MĄDRYM BYĆ...

Dyrekcja i Nauczyciele

Dyrektor szkoły: mgr Marta Szymańska

Zastępcy dyrektora: mgr Małgorzata Gabryelewicz, mgr Iwona Nitychoruk

Pedagog: mgr Monika Płaneta-Fijołek

Psycholog: mgr Monika Burda

Nauczyciel bibliotekarz: mgr Wiesława Cząstka

 ROK SZKOLNY 2016/2017

W naszej szkole pracują nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym
i z dużym doświadczeniem.

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna:

Marta Ziniak, Joanna Wyderka, Anna Majcher, Małgorzata Tarczyńska, Danuta Voigt, Danuta Bolek, Renata Bławat, Iwona Jaszińska-Kondrat, Danuta Borysławska, Beata Czacharowska, Agnieszka Erdmann, Danuta Bartkowska, Paulina Brzuchalska, Wioletta Kozak, Krystyna Warsińska, Paulina Dobek

j. polski: Małgorzata Pettkowska, Dorota Gieryk, Ewelina Wiśniewska, Anna Rost

matematyka: Marta Szymańska, Małgorzata Gabryelewicz, Danuta Jesieńska, Katarzyna Misztal, Katarzyna Właszynowicz

j. angielski: Agnieszka Jankowska, Marta Baranowska, Joanna Gołębiewska, Aleksandra Zalewska, Paulina Kiepuszewska

historia i społeczeństwo: Wioletta Krajewska

przyroda: Magdalena Chmiel, Waldemar Podgórski

zajęcia komputerowe: Agnieszka Wieczerzyńska

zajęcia techniczne, muzyka: Joanna Polak

plastyka: Andrzej Kowalski

W-F: Katarzyna Dziubańska, Karolina Fiszer-Kaszuba, Krzysztof Soszyński

religia: Krystyna Krzych, ks. Patryk Misiewicz, Maciej Nawrot

etyka: Iwona Nitychoruk, Wioletta Krajewska

wychowanie do życia w rodzinie: Danuta Bolek

terapia pedagogiczna: Monika Płaneta-Fijołek, Iwona Nitychoruk

nauczyciele świetlicy: Dominika Marantowicz, Aleksandra Paliwoda, Anna Spaleniak,  Dorota Milewska, Ewa Kuzka, Monika Suwała, Agnieszka Bodzak, Elżbieta Felczak

 

W roku szkolnym 2016/2017 nad klasami opiekę sprawują:

kl. „0” a – Agnieszka Erdmann

kl. „0” b – Paulina Dobek

kl. I a – Wioletta Kozak

kl. I b – Krystyna Warsińska

kl. I c – Renata Bławat

kl. II a – Anna Majcher

kl. II b – Joanna Wyderka

kl. II c – Marta Ziniak

kl. II d – Paulina Brzuchalska

kl. II e – Beata Czacharowska

kl. II f – Danuta Borysławska

kl. III a – Małogorzata Tarczyńska

kl. III b – Danuta Voigt

kl. III c – Iwona Jaszińska-Konrat

kl. III d – Danuta Bolek

kl. III e – Danuta Bartkowska

kl. IV a – Wioletta Krajewska

kl. IV b – Danuta Jasieńska

kl. IV c – Marta Baranowska

kl. IV d – Aleksandra Zalewska

kl. V a – Jolanna Polak

kl. V b – Ewelina Wiśniewska

kl. V c – Katarzyna Misztal

kl. V d – Anna Rost

kl. VI a – Agnieszka Wieczerzyńska

kl. VI b – Magdalena Chmiel

kl. VI c – Waldemar Podgórski

kl. VI d – Małgorzata Pettkowska