PRAWYM BYĆ, ZDROWYM BYĆ, MĄDRYM BYĆ...

Karta zgłoszenia na obiady

Do 15 września 2017 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły kartę zgłoszeniową na obiady na rok. szkolny 2017/2018 – dotyczy uczniów, którzy jeszcze nie złożyli kart zgłoszeniowych na obiady.

Uwaga! Obiady wydawane będą od stycznia 2018 r.