PRAWYM BYĆ, ZDROWYM BYĆ, MĄDRYM BYĆ...

Ubezpieczenie ucznia

FIRMA UBEZPIECZENIOWA – AIG Europe Limited sp. z o. o wybrana przez przedstawicieli Rady Rodziców.
Suma ubezpieczeniowa – 10 000,00 zł
Składka roczna – 21,00 zł

Ogólne warunki ubezpieczenia  i termin wpłacenia składki dostępne na stronie internetowej szkoły: http://sp20gdynia.pl/rada-rodzicow/