PRAWYM BYĆ, ZDROWYM BYĆ, MĄDRYM BYĆ...

Obiady na wrzesień 2017

OBIADY  NA  WRZESIEŃ

15 dni x 3,80zł = 57,00zł

wpłat można dokonać w dniach 04-06 września w sekretariacie szkoły lub na konto

BANK PKO
34 1440 1026 0000 0000 1255 6837

OBIADY WYDAWANE BĘDĄ OD 11.09.2017r. (poniedziałek)